TETRA TETRATEST NO3 NITRAT

Tetratest NO-3 til præcise målinger af nitratindholdet i ferskvand og saltvand.

Nitrattesten gør det muligt at foretage en sikker bestemmelse af avarievandets forureningsgrad. den måte nitratværdi angiver, hvornår og hvor meget akvarievand, der skal skiftes. Organiske kvælstofholdige supstanser som fiskeekskrementer, foderraster og døde plantedele nedbrydes af specielle microorganismer i flere trin. For ammoniak/ via nitrit til nitrat. Nitrat er et næringsstof for planter; i koncentrationer over 50 mg/l er det dog tiltagende skadeligt for Deres fisk og fremmer skræmmende algevækst.
Læs og følg brugervejledningen i kassen

DKK 129,95