TROPICA Plant Growth Premium Fertiliser

Tropica Plant Growth Premium Fertiliser er plantegødning til et akvarium med få eller langsomt voksende planter og mange fisk.

  • Indeholder jern, mangan og vigtige mikro-næringsstoffer.
  • Uden kvælstof og fosfor.
  • er velegnet til akvarier med få eller langsomt voksende planter og mange fisk.
  • Velegnet til akvarier med få eller langsomt voksende planter og mange fisk.

Tropica Plant Growth Premium Fertiliser doseres efter tabellen hver uge i forbindelse med vandskifte, men vurder altid planternes behov – eksempelvis er gullige blade oftest et tegn på næringsmangel.

Tropica anbefaler at skifte minimum 25% af vandet i akvariet hver anden uge. Hvis der opstår uønsket algevækst, anbefales hyppigere vandskift op til 50% per uge. Der kan også suppleres med flere hurtigt voksende vandplanter som f.eks. Hygrophila, Vallisneira og Egeria.

Se Video Her:

kr. 49,95kr. 89,95