TROPICA Plant Growth Specialized Fertiliser

Tropica Plant Growth Specialised Fertiliser er plantegødning til et akvarium med hurtigt voksende og næringskrævende planter.

Tropica Plant Growth Specialised Fertiliser indeholder, udover mikronæringsstoffer, alle de nødvendige makronæringsstoffer. Gødningen kan bruges i situationer, hvor hele planten viser næringsmangel.

  • Indeholder kvælstof og fosfor til hurtigt voksende og næringskrævende planter.
  • Indeholder også jern, mangan og vigtige mikro-næringsstoffer.
  • Er velegnet til akvarier med mange og hurtigvoksende planter.

Tropica Plant Growth Specialised Fertiliser doseres efter tabellen hver uge i forbindelse med vandskifte, Vurder altid planternes behov – eksempelvis er gullige blade oftest et tegn på næringsmangel.

Bemærk! Såfremt der er begyndende algevækst i akvariet, kan algevæksten forværres ved tilsætning af gødningen. Da plantegødningen indeholder kvælstof og fosfor, skal doseringen tilpasses til planternes optag, så uønsket algevækst i vandet undgås.

Ved tegn på algevækst nedsættes doseringen med 50%, og der foretages hyppigere vandskift end ellers, f.eks helt op til 50% om ugen. Vandskiftet fortynder næringsindholdet i vandet, men er også med til at fjerne algesporer, reststoffer og andre ophobede elementer fra akvarievandet.

Se Video Her:

kr. 49,95kr. 89,95