1. Dyreart.

Europæiske landskildpadder – Eurotestudo spp. Græsk Landskildpadde – Eurotestudo hermannianni & Eurotestdo boettgeri. Russisk Landskildpadde – Eurotestudo horsfieldii. Bredrandet Landskildpadde – Eurotestudo marginata.

2. Fuldvoksen størrelse.

Græsk: ca. 15-20 cm. (afhængig af køn). Russisk: ca. 15-25 cm. (afhængig af køn). Bredrandet: ca. 28-30 cm. (afhængig af køn).

3. Forventet levealder.

Ca. 60-80 år.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur.

Terrariet skal udføres i et egnet materiale som fx glas, træ eller plastic. Terrariet skal have en størrelse og indretning, der giver dyrene mulighed for at udfolde en naturlig adfærd. En passende størrelse på terrariet til to voksne landskildpadder er 1 kvadratmeter i bundareal. Holdes flere skildpadder, anbefales det, at arealet forøges med 1/3 for hver ekstra, voksen skildpadde. Terrariet kan indrettes med planter, kork og trærødder, derudover skal der være skjulesteder til rådighed, så skildpadderne kan gemme sig. Bundlaget kan bestå af aviser eller være løst med bark-/træflis eller akvarie grus eller -sten i størrelsen 3-4 mm. men bundlaget må ikke støve. Anlægget skal holdes lettere fugtigt. Frisk vand og en sepiaskal/kalkblok skal altid være til rådighed. Afføring skal fjernes jævnligt. Det er ønskeligt, at en landskildpadde har mulighed for udendørs ophold i sommerperioden. Her skal man være opmærksom på, at der i buret er både sol og skygge hele dagen igennem.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold.

Dyrene skal have vitamin, kalk og mineraltilskud tilpasset dagaktive krybdyr. Terrariet skal imødekomme skildpaddens behov for at veksle mellem opholdstemperatur på 20-40 °C i dagtimerne og almindelig stuetemperatur om natten. Brug en varmepære og en termostat til at regulere temperaturen. Landskildpadder har ved indendørs hold brug for UV-lys. Landskildpadder bør have en dvaleperiode i vinter halvåret.

6. Stimulering og behov for motion.

Terrariet skal indrettes, således at skildpadden kan udvise så naturlig adfærd som mulig. Ved fodring med varierede foderemner sikres en naturlig foderstimulans.

7. Fodring.

Føden skal være så afvekslende som muligt – næsten alt grønt kan bruges.Gode foderemner er fx mælkebøtter, kål, kløver og andre almindelige ukrudtsplanter. Derudover findes der et specialfoder til landskildpadder bestående af tørrede ukrudtsplanter. Dårlige foderemner er fx animalske produkter (hunde/kattemad), meget vandholdige grøntsager samt frugt. Der drysses en vitaminblanding specielt til landskildpadder over maden ca. 4 gange ugentligt.

8. Sociale behov.

Dyrene er sociale, og flere dyr bør holdes sammen. Der må aldrig holdes 2 hanner i samme terrarium/anlæg.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation.

Landskildpadder bliver kønsmodne omkring de 8 til 12 år. Parringsakten starter med, at hannen jagter hunnen og dunker sit skjold ind i hendes, samtidig med at han napper hunnen i benene for at få hende til at stoppe. Efter succesfuld parring vil der blive lagt æg 1 til 2 gange hovedsageligt i maj og juni måned. Hunnen skal have mulighed for at grave sine æg ned en blanding af sand og ugødet spagnum, der er lettere fugtigt. Ungerne er ca. 5 cm, når de klækkes. Forældrene yder ingen yngelpleje, da ungerne kan klare sig selv, fra de er klækket.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel.

Øjnene skal være klare, tørre og må ikke være opsvulmede eller betændte. Der må ikke være slim eller andet udflåd fra næsen, og vejrtrækningen bør være næsten lydløs. Skjoldet skal være hårdt og må ikke have skjoldsvamp eller råd. Skildpaddens næb må ikke være for langt. Afføringen skal være fast.Typiske tegn på sygdom kan ses som spisevægring, løbende og ildelugtende afføring, samt at skildpadden virker slap og inaktiv. Taber skildpadden sig i vægt og bliver inaktiv, kan dette være tegn på mistrivsel og/eller angreb af parasitter, hvorfor det er vigtigt at få afklaret årsager hertil. Evaluer dyrets pasning og fodring. Derudover bør en dyrlæge kontaktes for at få undersøgt en afføringsprøve for parasitter.Holdes flere dyr sammen, skal det syge dyr isoleres. Ved mistanke om parasitter bør alle dyr undersøges, da smittefaren imellem dyrene er høj.

Slutblok.

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk Forening. Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 5.1.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.